Поточний номер

№ 1 (2018): Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування

ISSN

Видавець: Харківська державна зооветеринарна академія

Журнал публікує статті співробітників закладів вищої освіти та науково-дослідних установ України і зарубіжжя, що висвітлюють різні аспекти наукових досліджень та клінічних випадків з актуальних питань ветеринарної медицини, технології тваринництва, менеджменту та маркетингу у ветеринарній медицині та тваринництві та природокористування. Кожна стаття матиме DOI – ідентифікатор цифрового об’єкту.

 

Опубліковано: 2018-06-29

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

Журнал публікує статті співробітників закладів вишої освіти и науко-досліднейный отдел України і зарубіжжя, що висвітлюють різнів и научный научный доктіджень и клінічних видэкв н актуальных питательной медицины, технології тваринництва, менеджмент та маркетингу у ветеринарній медицині и тваринництві таричиристування. Кожна стаття матиме DOI - ідентифікатор цифрового об'єкту. Винуть два рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію сер. КВ №23355-13195ПР від 24.05.2018 року. Видання публікується з 1889 року: 1889 - 1960 роки - «Сборник трудов Харьковска ветеринарнаго института» («Сборник трудов Харьковского ветеринарного института»). Відновлено видавництво у 1996 році.1996 - 2011 роки - «Вісник: проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». 2011 - березень 2018 року - «Проблем зооинженерії та ветеринарної медицини»: научный сборник; Ч.1 «Сільськогосподарські науки»; Ч.2 «Ветеринарні науки». травень 2018 року - «Ветеринарія, технології тваринництва таричиристування»: науково-практичний журнал. Випуск науко-практического журнала в розунуто і рекомендовано до друку Вченою радою ХДЗВА, протокол № 6 від 26 червня 2018 року. Науково-практичний журнал є фаховим наукоим виданням з ветеринарних та сільськогосподарських наук.