Про журнал

Журнал публікує статті співробітників закладів вищої освіти та науково-дослідних установ України і зарубіжжя, що висвітлюють різні аспекти наукових досліджень та клінічних випадків з актуальних питань ветеринарної медицини, технології тваринництва, менеджменту та маркетингу у ветеринарній медицині та тваринництві та природокористування. Кожна стаття матиме DOI – ідентифікатор цифрового об’єкту.

Виходить два рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію сер. КВ №23355-13195ПР від 24.05.2018 року.

Видання публікується з 1889 року:
1889 - 1960 роки – «Сборник трудов Харьковскаго ветеринарнаго института» («Сборник трудов Харьковского ветеринарного института»).
Відновлено видавництво у 1996 році.
1996 – 2011 роки ‒ «Вісник: проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини».
2011 – березень 2018 року – «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини» : збірник наукових праць; Ч.1 «Сільськогосподарські науки»; Ч.2 «Ветеринарні науки».
травень 2018 року – «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування»: науково-практичний журнал.
Науково-практичний журнал є фаховим науковим виданням з ветеринарних та сільськогосподарських наук, що включений до  Переліку наукових фахових видань України (категорія  «Б»).