Протидія плагіату

Усі цитати, методи, моделі, малюнки, таблиці тощо, які запозичені з інших документів, повинні обов'язково супроводжуватися посиланням на першоджерело, щоб не порушувати авторські права інших осіб.

   Науково-практичний журнал «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали.

    Редакція журналу повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування.

      З метою протидії плагіату редакція здійснює такі кроки:

     За рішенням відповідального за випуск стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми eTXT.

  Редакційна  колегія науково-практичного журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування» аналізує будь-який випадок плагіату по суті.

       Якщо редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису виявлено плагіат, то виконуються наступні дії:

  • за наявності в тексті плагіату до 25% - автора/авторів попереджують про необхідність доопрацювати текст або зробити посилання на першоджерело;
  • за наявності в тексті плагіату більше 25% - рукопис відхиляється без редакційного рецензування.

        Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати у новому рукописі.

Рекомендації Авторам щодо уникнення плагіату:

  • Для правильного цитування використаних джерел у статті відповідно до APA Style (Стиль Американської Психологічної Асоціації) рекомендуємо скористатися методичними рекомендаціями «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах».
  • Використовуйте дужки для власних слів, що додані.
  • Обмежте використання прямих цитат
  • Намагайтеся узагальнити інформацію, що отримана з різних джерел та використовуйте власні слова.

Автоплагіат. Редакція не підтримує надмірне використання автором окремих цитат і фрагментів інших його статей, хоча й не заперечує обґрунтоване помірковане використання їх з метою уточнення думки, що усно подана автором, або доречного посилання на раніше здійснене й оприлюднене дослідження.