Процес рецензування

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення.

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору, сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань ветеринарної медицини і тваринництва.

Окремо враховується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання у науковому журналі. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій виконувалось дослідження.

Рецензування відбувається анонімно. Представляючи рукопис на рецензію, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність, плагіат або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

 Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування у форматі Double-Blind, коли:

 • рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
 • автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

При рецензуванні наукових статей рецензенти:

  • звертають особливу увагу на актуальність піднятої в статті наукової проблеми;
  • дають характеристику теоретичному та прикладному значення виконаних досліджень;
  • визначають коректність приведених математичних викладок, графіків, рисунків;
  • оцінюють, як співвідносяться висновки автора з наявними науковими концепціями;
  • оцінюють дотриманням авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію електронною поштою у вигляді скан-копії, або іншим, зручним для нього способом, у термін не більше 2-х тижнів після отримання статті для рецензування.

Редакція направляє авторам копії рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції на опублікування даного конкретного рукопису.

Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії наукового-практичного журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування».

Положення про рецензування статей, які надходять до редакційної колегії науково-практичного журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування»