Гібридизація як метод удосконалення якості свинини

  • B. P. Kovalenko Харківська державна зооветеринарна академія, Україна https://orcid.org/0000-0002-2700-9713
  • O. B. Shevchenko Харківська державна зооветеринарна академія, Україна https://orcid.org/0000-0002-6747-5487
Ключові слова: свині, генотип, велика біла порода, полтавська м’ясна порода, скороспіла м’ясна порода, musculus longissimus dorsi, хімічний склад, фізичні властивості

Анотація

Проводилися дослідження основних показників хімічного складу та фізичних властивостей найдовшого м’яза спини свиней різних генотипів при гібридизації.

За комплексом показників хімічного складу найдовшого м’яза спини використання кнурів скороспілої м’ясної породи у породно-лінійній гібридизації є більш переважним, оскільки м’ясо їх нащадків є не тільки більш поживним, але і характеризувалися кращим білково-якісним показником.

М’ясо гібридних свиней незалежно від генотипу, значення рН яких має зміщення в сторону лужності завдяки меншому накопиченню молочної кислоти, має гіршу збереженість.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Adamyk, V., Chernobai, L., & Adamyk, O. (2019). Problemy i perspektyvy rozvytku svynarstva v Ukraini u konteksti vplyvu na dobrobut naselennia. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 3, 22–34. DOI: 10.35774/visnyk2019.03.022. [in Ukrainian]

Aksonov, Ye. O., & Vakulenko, I. S. (2018). Vikova dynamika yakosti miasa molodniaku kroliv. Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT NAAN, 120, 22-29. DOI 10.32900/2312-8402-2018-120-22-29. [in Ukrainian]

Berezovskyi, M. D., Naryzhna, O. L., Vashchenko, P. A., & Odariuk, M. M. (2020). Vidtvoriuvalni yakosti chystoporodnykh i pomisnykh svynomatok u poiednanni z terminalnymy knuramy vlasnoho vidtvorennia ta inshymy batkivskymy formamy. Svynarstvo. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk, 74, 26-34. DOI: 10.37143/0371-4365-2020-74-03. [in Ukrainian]

Birta, H.O., Burhu, Yu. H., Kainash, A. P., & Ofilenko, N. O. (2017). Biolohichni vlastyvosti miasa svynei riznykh porid za aminokyslotnym skladom. Biolohiia tvaryn, 19(1), 24-28. DOI: 10.15407/animbiol19.01.024. [in Ukrainian]

Garbazhij, K. S. (2019). Investigation of the reproductive functions of the sows during chlorella feeding. Veterinary science, technologies of animal husbandry and nature management, 3, 76-82. DOI: 10.31890/vttp.2019.03.12. [in Ukrainian]

Hryshyna, L. P., & Krasnoshchok, O. O. (2019). Miasni yakosti chystoporodnoho, pomisnoho i hibrydnoho molodniaku svynei riznoi intensyvnosti rostu. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 3, 98-106. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-12. [in Ukrainian]

Ivanov, V. O., & Huk, M. S. (2019). Streschutlyvist chystoporodnykh ta pomisnykh svynei. Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT NAAN, 121, 121-127. DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-121-127. [in Ukrainian]

Joo, S.T., Kim, G. D., Hwang, Y. H., & Ryu, Y. C. (2013). Control of fresh meat quality through manipulation of muscle fiber characteristics. Meat Science, 95, 828–836. DOI: 10.1016/j.meatsci.2013.04.044.

Khalak, V. I., Hrabovska, O. S., Luchka, I. V., & Denys, H. H. (2017). Biokhimichni pokaznyky syrovatky krovi svynei riznykh katehorii za yakisnym skladom miazovoi tkanyny. Biolohiia tvaryn, 19(4), 64-72. DOI:10.15407/animbiol19.04.064. [in Ukrainian]

Kovalenko, B. P. (2015). Do pytannia otsinky tekhnolohii vyrobnytstva svynyny za ekonomichnymy pokaznykamy. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny: Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi zooveterynarnoi akademii, 30(1), 64-70. [in Ukrainian]

Kovalenko, B. P., & Shevchenko, O. B. (2019). Assessment of quality of pigs meat of different genotypes using pure breeding and crossing. Veterinary science, technologies of animal husbandry and nature management, 3, 201-206. DOI: 10.31890/vttp.2019.03.27. [in Ukrainian]

Kovalenko, B. P., & Shevchenko, O. B. (2020). The influence of duroc breed on the quality of pig meat of different genotypes. Veterinary Science, Technologies of Animal Husbandry and Nature Management, 5, 65-69. DOI: 10.31890/vttp.2020.05.12. [in Ukrainian]

Kovalenko, B., & Shevchenko, O. (2018). Influence of the pigs’ adrenal glands mass to the formation of the main economic-useful symptoms of pigs. Veterinary Science, Technologies of Animal Husbandry and Nature Management, (1), 134-138. Retrieved from http://ojs.hdzva.edu.ua/index.php/journal/article/view/97. [in Ukrainian]

Kramarenko, O. S., Kramarenko, S. S., Lykhach, A. V., & Lykhach, V. Ya. (2019). Fraktalnyi analiz histostruktury miazovoi tkanyny svynei: poperedni rezultaty. Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT NAAN, 121, 146-156. DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-146-156. [in Ukrainian]

Kravets, I. (2018). Modern development trends in ukrainian and global pig meat production. Efektyvna ekonomika, 10, DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.68. [in Ukrainian]

Merkur'eva, E. K. (1970). Biometrija v selekcii i genetike sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh. Moskva: Kolos. [in Russian]

Tsereniuk, O. M. (2018). Henetychnyi potentsial produktyvnosti svynei porid uels ta landras za vidhodivelnymy yakostiamy. Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT NAAN, 120, 160-167. DOI: 10.32900/2312-8402-2018-120-160-167. [in Ukrainian]

Tsereniuk, O. M., Chereuta, Yu. V., & Tsereniuk, M. V. (2018). Fenotypova konsolidatsiia pokaznykiv budovy tila dvoporodnykh svynomatok. Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT NAAN, 120, 168-176. DOI: 10.32900/2312-8402-2018-120-168-176. [in Ukrainian]

Tsereniuk, О. М., Danilova, Т. М., & Акimov,О. V. (2020). Genetic potential efficiency in pig feeding qualities of Landras and Welsh breeds. Veterinary Science, Technologies of Animal Husbandry and Nature Management, 5, 211-215. DOI: 10.31890/vttp.2020.05.37. [in Ukrainian]

Tsybenko, V. H., & Vashchenko, P. A. (2020). Genealogical analysis of the Mirgorod pig breed before and after outbreak of African swine fever. Veterinary Science, Technologies of Animal Husbandry and Nature Management, 5, 216-221. DOI: 10.31890/vttp.2020.05.38. [in Ukrainian]

Yevstafieva, V. O., Melnychuk, V. V., Kruchynenko, O. V., Mykhailiutenko, S. M., Korchan, L. M., & Kovalenko, V. O. (2018). Monitorynhovi doslidzhennia shchodo yakosti ta bezpechnosti miasa tvaryn na terytorii Poltavskoi oblasti. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 3, 132-136. DOI: 10.31210/visnyk2018.03.20. [in Ukrainian]


Переглядів анотації: 260
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2020-11-15