Вплив інтровіту на природну резистентність та енергію росту телят

  • L. O. Logachova Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • V. I. Plaksin Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • A. V. Voloshin Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
Ключові слова: інтровіт, природна резистентність, енергія росту,телята

Анотація

Викладено дослідження впливу інтровіту на показники природної резистентності і енергію росту телят. Встановлено вірогідне підвищення гуморальних, клітинних показників неспецифічного захисту організму а також живої маси та середньодобових приростів у телят, яким вводили інтровіт.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Витаминизация животных для повышения их жизнеспособности / Э. Г. Филипович, Е. И. Птак, Г. Н. Левина, В. А. Рыжов, В. Я. Быховский // Зоотехния. - 2001. - №1. - С. 17-18.
2. Кос’янчук Н. І. Ветеринарно-санітарні заходи при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби / Н. І. Кос’янчук, А. І. Тютюн // Вет. біотехнологія : Бюл.– Київ, 2010. - № 16. – С. 110-114.
3. Лебедько Е. Я. Научно-методические основы создания высокопродуктивных стад в молочном скотоводстве : монография / Лебедько Е. Я. – Брянск : Изд-во Брянская ГСХА, 2014. – 96 с.
4. Мазало Н. В. Использование ферментных добавок при выращивании телят / Н. В. Мазало // Рациональное природопользование : Материалы ІХ Международной научно-практ. конф. 27-28 мая 2010 года УО ВГФВМ. – Витебск, 2010. – С. 72.
5. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики : справочик / под ред. проф. И. П. Кондрахина. – Мосвка : Колос, 2004. - 520 с.
6. Петрова А. Ю. Коррекция неспецифической резистентности иммунитета животных / А. Ю. Петрова, Ф. Т. Петрянин. – Чебоксары, 2011. – 108 с.
7. Плященко С. И. Получение и выращивание здорових телят / С. И. Плященко, А. Ф. Трофимов. – Минск,1990. – 250 с.
8. Чорний М. В. Корекція резистентності телят комплексним металоглобуліном за різних умов мікроклімату / М. В. Чорний, П. В Колісник // Ветеринарні науки : науковий вісник ЛНУВМтаБ ім. С. З. Гжицького. -Львів,2013. – Т. 15, №1 (55), ч. 4. - С. 218-224.
9. Чорний М. В. Вплив абіотичних факторів на резистентність телят / М. В. Чорний, І. В. Гаркуша, А. С. Козлова // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. - Харків : РВВ ХДЗВА, 2014. – Вип. 28, ч. 2. - С. 344-349.
10. Шейграцова Л. Н. Продуктивные и резистентные качества телят при использовании иммуностимулирующего комплекса БАВ / Л. Н. Шейграцова, А. Ф. Трофимов // Животноводство и ветеринарная медицина. – Горки, 2011. - № 3. - С. 31-35.

Переглядів анотації: 149
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2018-06-29