Вплив іонів цитратів срібла та цинку на показники крові курей

  • Zh. E. Klischova Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна
  • S. N. Nazarenko Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна
Ключові слова: іони цитрату цинку, іони цитрату срібла, органічні кислоти, гематологічні показники, кров, кури

Анотація

В даній статті наведені результати впливу іонів цитратів цинку та іонів цитратів срібла до та після їх поєднання з органічними кислотами на морфологічні та біохімічні показники крові курчат. Нами було встановлено, що дані іони цитратів цинку та срібла в поєднанні з органічними кислотами в дозі 20 г на 500 мл води (15 г цитрату + 5 г органічних к-т.) позитивно впливають на фізіологічний статус курчат породи Ломан LSL-Lait. При цьому вірогідно збільшується кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів та вміст рівня гемоглобіну в 1,5-2 рази на відміну від контрольної групи. Щодо впливу даних препаратів на біохімічні показники можемо сказати, що іони цитратів цинку та срібла до та після поєднання з органічними кислотами не призводять до зрушень за межі показників фізіологічної норми досліджуваних біохімічних параметрів крові, як в контролі так і в дослідних групах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Наноматериалы и нанотехнологии в ветеринарной практике / [В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, Н. В. Косинов та ін. ; под. ред. В. Б. Борисевич, Н. В. Косинов.]. – Киев : Авицена, 2012. – 511 с.
2. Ю. В. Гавалко Застосування хелатних сполукв медичній практиці на засадах доказової медицини [Електронний ресурс] / Ю. В. Гавалко. – Режим доступу доступу : http://www.farkos.ua/doctors_and_ druggists/publication/general/chelate_connections.
3. Коцюмбас І. Я. Стан антибіотикорезистентності мікроорганізмів – збудників бактеріальних захворювань молодняку великої рогатої худоби і свиней / І. Я. Коцюмбас, В. П. Музика, Т. І. Стецько // Науковий вісник ветеринарної медицини. - 2014. - Вип. 13. - С. 117-120.
4. Beverley S. Improvement to the screening of antimicrobial drug residues in food by the use of Premi Test / S. Beverley, М. Sharman // Veterinary Science. ― 2001. ― Vol. 70, № 4. — Р. 29–32.
5. Ковалец М. І. Антибіотики ― бомба уповільненої дії / М. І. Ковалец // Лабораторна діагностика. ― 2002. ― № 3. ― С. 29–31.
6. Фещенко Ю. И. Рациональная антибиотикотерапия больных с инфекциями нижних дыхательных путей / Ю. И. Фещенко // Украинский пульмонологический журнал. ‒ 2009. ‒ № 4. – С.117-122.
7. Сучасний стан і перспективи біотехнологічного виробництва антибіотиків / Т. С. Тодосійчук, Т. І. Іздебська, О. М. Громико, В. О. Федоренко // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011. – Т. 5, N 1. - С. 159–172.
8. Общие и специальные методы исследования крови птиц промышленных кроссов / Н. В.Садовников, Н. Д. Придыбайло, Н. А. Верещак, А. С. Заслонов. – Санкт-Петербург, 2009. – 85 с.

Переглядів анотації: 152
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2018-06-29