Токсикодинаміка Дерозалу в організмі курей

  • I. O. Zhukova Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • O. S. Kochevenko Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • N. I. Longhus Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
Ключові слова: кури, Дерозал, ензими, сукцинатдегідрогеназа (СДГ), аденозинтрифосфатаза (АТФ-аза), цитохром-с-оксидаза (ЦТХО), фруктозо-1,6-дифосфатальдолаза (ФДА), лактатдегідрогеназа (ЛДГ), лужна фосфатаза (ЛФ)

Анотація

У статті наведені дані щодо токсикодинаміки системного фунгіциду Дерозалу (карбендазиму) в організмі курей. Встановлено, що згодовування його курям впродовж 30 діб у дозах 90 і 900 мг/кг маси тіла не викликало клінічних ознак отруєння, проте більш висока доза сприяла розвитку дистрофічних процесів у печінці і зміні активності її ферментів, що проявлялось підвищенням активності СДГ, ФДФ-А і АТФ-ази і зниженням – ЦТХО, ЛФ і ЛДГ, що свідчить про порушення процесів аеробного окиснення і фосфорилювання та посиленню анаеробного гліколізу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Карбаматные пестициды. Общие сведения : перев. с англ. – Офиц. изд. – Программа ООН по окружающей среде. Серия гигиенические критерии состояния окружающей среды. – Женева : ВОЗ ; Москва : Медицина, 1991. – 45 с.
2. Cummings A. M. Effects of methyl benzimidazolecarbamate during early pregnancy in the rat / A. M. Cummings, S. T. Harris, G. L. Rehnberg // Fundam. Appl. Toxicol. – 1990. – №. 15. – Р. 528-535.
3. Кочевенко О. С. Гостра токсичність карбендазиму для курей / О. С. Кочевенко, І. О. Жукова // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького. – 2014. - Т. 18., № 3 (70), ч. 2. – С. 160-165.
4. Кормление птицы : справочник / В. Н. Агеев, И. А. Егоров, Т. М. Околелова, П. Н. Паньков. – Москва : Агропромиздат, 1987. - 192 с.
5. Камышников В. С. Клинико-биохимическая лабораторная діагностика : справочник : в 2 томах / В. С. Камышников. – Минск : Интерпрессервис, 2003. – 495 с.
6. Метод визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові та тканинах : проспект фірми "Філісіт Діагностика" (Україна). – 2 с.
7. Практикум по биохимии сельскохозяйственных животных : учебное пособие для студ. зооинженерных и ветеринарных факультетов с.-х. вузов / [А. В. Чечеткин, В. И. Воронянский, Г. Г. Покусай и др.]. – Москва : Высшая школа, 1980. – 303 с.
8. Кривченкова Р. С. Определение активности цитохромоксидазы в суспензии митохондрий / Р. С. Кривченкова // Современные методы биохимии / под ред. В. Н. Ореховича. – Москва : Медицина, 1977. – С. 47-49.
9. Ferguson S. J. ATP synthase: what dictates the size of a ring? / S. J. Ferguson // Curr. Biol. – 2000. – Vol. 10 (21). – P. R804–R808.

Переглядів анотації: 205
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2018-06-29