ППД-туберкулін для ссавців очищений для алергічної діагностики туберкульозу тварин

  • V. A. Holovco Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • O. V. Kassich Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • V. U. Kassich Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна
Ключові слова: туберкульоз, мікобактерії, ППД-туберкулін, мікрофільтрація, ультрацентрифугування

Анотація

В роботі викладено теоретичне та експериментальне обґрунтування, узагальнені результати дослідження щодо розробки, та впровадження препарату «ППД-туберкулін для ссавців очищений». Відібрані шляхом селекції та задепоновані в депозитарії ДНКІБШМ виробничі штами M. bovis Valleе КМІЕВ-9 та M. bovis Valleе КМІЕВ-9КМ виявились високопротеїногенними, відповідають вимогам Директиви Ради ЄС 97/12 (від 17 березня 1997 р.) і використані під час виготовлення дослідно-виробничих серій ППД-туберкуліну для ссавців очищеного. Для адаптації, селекції та накопичення бактерійної маси виробничих штамів розроблені поживні середовища Сотона КФ та Сотона ХБ, на яких культура M. bovis починає рости раніше на (4,2±1,1) діб і дає більше накопичення бактерійної маси (мікробна плівка формується на (4,1±0,9) діб раніше, в порівнянні з вихідним штамом). Розроблено нові технологічні прийоми виготовлення ППД-туберкуліну з використанням методів мембранної мікрофільтрації та ультрацентрифугування при 14 тис. об./хв., що дозволило отримати високоактивний та специфічний діагностичний алерген. Під час виготовлення туберкуліну з використанням розробленої технології в препараті достовірно збільшуються (p<0,05) вихід протеїну після осадження ТХО на (8,6±0,5) г, вихід туберкуліну з 1 л середовища на (0,7±0,1) г та масова частка білку на (0,6±0,1) мг/см3. Препарат виходить гарантовано стерильним та високо очищеним.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Збудники туберкульозу і атипові мікобактерії, їх ультраструктура, диференціація та епізоотологічне значення / В. О. Головко, О. В. Кассіч, В. Ю. Кассіч, А. Г. Левченко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць. – Харків, 2016. – Вип. 33, ч. 2 «Ветеринарні науки». – С. 95–101.
2. Вивчення властивостей виробничого штаму M. bovis Valleе КМИЭВ – 9 КМ / В. О. Головко, О. В. Кассіч, В. Ю. Кассіч [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2015. – Вип. 1(36). – С. 106–109.
3. Головко В. О. Сучасні проблеми інфекційної патології в Україні / В. О. Головко, О. В. Кассіч, В. Ю. Кассіч // Вісник Сумського НАУ. Серія «Ветеринарна медицина». – 2016. – Вип. 6(38). – С. 119–124.
4. Продукція туберкулопротеїнів виробничим штамом M. bovis Valleе КМИЭВ-9 КМ / В. О. Головко, О. В. Кассіч, В. Ю. Кассіч [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2015. – Вип. 7(37). – С. 104–108.
5. Кассич А. В. Изменчивость облученных микобактерий / А. В. Кассич, А. Г. Левченко, В. Ю. Кассич // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (январь-июнь). – 2016. – Т. 52, вып. 1. – С. 38–42.
6. Алергічна діагностика зоонозів та засоби для її проведення / В. Ю. Кассіч, А. Г. Левченко, В. Д. Левченко [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2016. – Вип. 1 (40). – С. 164–169.
7. Радіаційна стерилізація мікобактерій / В. Ю. Кассіч, Т. І. Фотіна, М. Д. Камбур, О. В. Кассіч // Вісник Сумського НАУ. – 2010. – Вип. 8 (27). – С. 44–49.
8. Кассіч В. Ю. Аналіз та впровадження режимів стерилізації виробничих штамів мікобактерій / В. Ю. Кассіч, А. Г. Левченко, О. В. Кассіч // Вісник Сумського НАУ. – 2017. – Вип. 11 (41). – С. 86–90.
9. Дослідження впливу опромінення на ультраструктуру та мінливість мікобактерій / В. Ю. Кассіч, А. Г. Левченко, Ю. А. Байдевлятов [та ін.] // Scientific Journal «ScienceRise». Ветеринарні науки. – 2017. – № 11 (40). – С. 6–14.
10. Дезінфекція виробничих приміщень неблагополучних щодо туберкульозу господарств з використанням препарату «Бровадез-плюс» / В. Ю. Кассіч, Т. І. Фотіна, А. В. Березовський [та ін.] // Вісник Сумського НАУ. – 2010. – Вип. 8 (27). – С. 44–49.
11. Контроль якості експериментальної серії ППД-туберкуліну для ссавців / В. Ю. Кассіч, А. Г. Левченко, О. В. Кассіч [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2016. – Вип. 11 (39). – С. 100–106.
12. Левченко А. Г. Модифицированная методика подготовки производственного штамма M. bovis «Valle» КМИЭВ–9 КМ для исследований растровым электронным микроскопом / А. Г. Левченко, А. В. Кассич // Молодежь и инновации – 2017. В двух частях / Учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». – 2017. – Ч. 2. – С. 105–107.
13. Патент на корисну модель «Виробничий штам M. bovis Valle КМІЕВ-9КМ для виготовлення ППД-туберкуліну для ссавців» за № 109231, виданий згідно заявки № а201505875, пріоритет від 5.08.2016 року. Розробники : В. Ю. Кассіч, О. В. Кассіч, К. Ю. Колеснікова, В. Г. Кошельник.
14. Деклараційний патент 63246 U, МПК С12N 1/20, С 12R 1/32. Від 10.10.2011, Бюл. №19 «Синтетичне живильне середовище (Сотона КФ) для прискореного накопичення бактеріальної маси мікобактерій». Розробники : В. Ю. Кассіч, Т. І. Фотіна, В. Г. Дзюба, Г. А. Фотіна, В. В. Доценко, О. В. Кассіч, І. П. Полоз.
15. Патент на корисну модель за № 111052, від 25.10.2016 року, виданого згідно заявки № u201605232 «Синтетичне живильне середовище Сотона-ХБ для прискореного росту мікобактерій при виготовленні туберкуліну». Розробники: В. Ю. Кассіч, О. В. Кассіч, К. Ю. Колеснікова, В. Г. Кошельник, Т. О. Терпецька.
16. Патент на корисну модель за № 108460 від 25.07.2016 згідно заявки № а201509959 «Спосіб визначення активності очищеного (ППД) туберкуліну для ссавців на тваринах, сенсибілізованих авірулентними культурами M. bovis». Розробники : В. Ю. Кассіч, О. В. Кассіч, К. Ю. Колеснікова, В. Г. Кошельник, Т. О. Терпецька.
17. Патент на корисну модель за № 114777, від 27.03.2017 року, виданий згідно заявки № u201604892 «Спосіб отримання туберкуліну з культуральної рідини та бактеріальної маси мікобактерій». Розробники : В. Ю. Кассіч, О. В. Кассіч, К. Ю. Колеснікова, В. Г. Кошельник, Т. О. Терпецька.
18. Патент на корисну модель за № 120698 від 10.11.2017 згідно заявки u 2017 08588 «Спосіб виготовлення ППД-туберкуліну з використанням методів мікрофільтрації та ультрацентрифугування» Розробники : К. Ю. Колеснікова, О. В. Кассіч, В. Ю. Кассіч, В. Г. Кошельник, Т.О.Терпецька.

Переглядів анотації: 993
Завантажень PDF: 303
Опубліковано
2018-06-29