Спосіб корекції біохімічних змін в організмі бугаїв із гонадодистрофією токсичного типу (при хронічному нітратно-нітритному токсикозі)

  • V. Koshevoy Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • S. Naumenko Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
Ключові слова: бугай, гонадодистрофія, нітратно-нітритний токсикоз, корекція, комплексний препарат «Карафанд OV,Zn», вітамін А, Цинк, прооксидантно-антиоксидантна система, кисневий метаболізм

Анотація

У статті представлені дані стосовно розробки способу корекції біохімічних змін при гонадодистрофії токсичного типу (при хронічному нітратно-нітритному токсикозі). Для корекції був використаний комплексний препарат «Карафанд+OV,Zn», що містить каротиноїди, фітоандрогени та наноматеріали – наночастинки ортованадату гадолінію активованого європієм та карбонату цинку. Після введення препарату спостерігали позитивну динаміку у прооксидантно-антиоксидантній системі, білково-вітамінно-мінеральному обміні та системі кисневого метаболізму. Даний спосіб корекції є простим у виконанні та виявляє високу терапевтичну ефективність, може бути рекомендованим до впровадження у практику ветеринарної репродуктології.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Влияние азотистых удобрений, способ заготовки, хранения и использования кормов на содержание нитратов и нитритов / [И. Г. Аристов, Н. Г. Золотова, Н. Г. Токачи и др.] // Тезисы докладов Республиканской конф. «Проблема нитратов в животноводстве и ветеринарии». – Киев : УСХА, 1990. – С. 3.
2. Ионов П. С. Внутренние незаразные болезни крупного рогатого скота / П. С. Ионов, А. А. Кабыш, И. И. Тарасов. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 383 с.
3. Комп’ютерний моніторинг показників структурно-функціонального стану органів репродуктивної системи у самців при дефіциті каротину (вітаміну А) та цинку / В. П. Кошевой, С. В. Науменко, В. І. Кошевой, Ю. В. Малюкін, В. К. Клочков, Н. С. Кавок // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків : РВВ ХДЗВА, 2015. – Вип. 31, ч. 2. – С. 62-71.
4. Науменко С. В. Біохімічні зміни в організмі самців при гонадодистрофії за умов хронічного нітратно-нітритного токсикозу / С. В. Науменко, В. І. Кошевой // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків : РВВ ХДЗВА, 2017. – Вип. 34, ч. 2. – С. 183-186.
5. Науменко С. В. Біохімічні зміни в організмі самців при гонадодистрофії за умов хронічного нітратно-нітритного токсикозу / С. В. Науменко, В. І. Кошевой, О. В. Онищенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи». – С. 37.

Переглядів анотації: 181
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2018-06-29
Як цитувати
Koshevoy, V., & Naumenko, S. (2018). Спосіб корекції біохімічних змін в організмі бугаїв із гонадодистрофією токсичного типу (при хронічному нітратно-нітритному токсикозі). Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, (1), 81-83. Retrieved із http://ojs.hdzva.edu.ua/index.php/journal/article/view/78