Морфологічна структура сім'яників бугаїв-плідників зі зниженою якістю сперми та в неплідних

  • H. M. Kalynovskyi Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна
  • L. H. Yevtukh Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна
  • G. P. Hryshchuk Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна
Ключові слова: бугаї-плідники, сперматогенез, сім’яники, морфологічна структура

Анотація

За аналізом результатів проведеного гістологічного дослідження препаратів, виготовлених з сім’яників вибракуваних бугаїв-плідників з’ясували, що основною причиною зниження якості сперми та неплідності, були дистрофічні та склеротичні зміни у звивистих сім'яних канальцях сім'яників, що проявлялося руйнуванням сперматогенних клітин на різних стадіях розвитку, фіброзом і гіалінозом стінки канальців, фіброзом і лімфогістіоцитарною інфільтрацією строми сім'яника та зменшенням кількості клітин Лейдіга або їх гіперплазією.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Інтенсивне використання племінних бугаїв у породотворному процесі / В. П. Буркат, Л. О. Бегма, А. А. Бегма, М. І. Іванченко // Розведення і генетика тварин. – 2007. – Вип. 41. – С. 3–11.
2. Бугаї-плідники в селекції молочної худоби / М. І. Бащенко, А. М. Дубін, Г. Н. Попова [та ін.] ; за ред. М. І. Бащенка. – К. : Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с.
3. Четвертакова Е. В. Эколого-генетические аспекты реализации репродуктивного потенциала быков-спермодоноров : монография / Е. В. Четвертакова, О. В. Злотникова ; Красноярский гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2009. – 188 с.
4. Четвертакова Е. В. Андрологические расстройства и генетические аномалии быков-производителей на предприятии ОАО «Красноярскагроплем» : науч.-практ. рекомендации / Е. В. Четвертакова, А. Е. Лущенко ; Красноярский гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2013. – 28 с.
5. Ускорение адаптации импортного крупного рогатого скота / Д. Ф. Ибишов, С. В. Поносов, В. К. Невинный, И. А. Рубинский // Ветеринария. – 2010. – С. 7–8.
6. Кузьмич Р. Г. Коррекция воспроизводительной функции быков-производителей / Р. Г. Кузьмич, А. Р. Ханчииа // Актуальные проблемы болезней обмена веществ у сельскохозяйственных животных в современных условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию ГНУ ВНИВИПФиТ. – Воронеж, 2010. – С. 139–143.
7. Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. – Житомир : Полісся, 2005. – 288 с.

Переглядів анотації: 294
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2018-06-29