Узагальнена патоморфологія вено-оклюзійної хвороби великої рогатої худоби молочних порід

  • I. M. Shchetynsky Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • A. V. Zakharyev Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • L. M. Lyachovich Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • A. U. Ulyanizka Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
  • A. E. Martemianova Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
Ключові слова: отруєння, піролізидинові алкалоїди, вено-оклюзійна хвороба, лактоелімінація

Анотація

Вважається, що вено-оклюзійна хвороба тварин та людини – це судинна гепаральна патологія, яка складається із патологічних процесів, які виникають в печінці за дії на її структури трансформованих піролізідінових алкалоїдів або деяких інших отрут чи лікарських препаратів. Однак, доволі часто за патологоанатомічного розтину трупів тварин, що загинули за цієї хвороби, знаходять патології і в інших органах, зокрема А. В. Захар’єв виявляв їх у нирках великої рогатої худоби [1]. Він також отримував ці патології в експерименті, вводячи відповідні алкалоїди в артеріальне русло нирок.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Захар'єв А. В. Патоморфологічна характеристика піролізидиналкалоїдних нефропатологій великої рогатої худоби : автореф. дис. … канд. вет. наук / А. В. Захар'єв. – Харків, 2010. – 24 с.
2. Шерлок Ш. Заболевания печени и желчных путей : [практическое руководство] / Ш. Шерлок, Дж. Дули ; под ред. З. Г. Апросиной, Н. А. Мухина. – Mосква : ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 864 с.
3. Щетинський І. М. Гістокристалохімія / І. М. Щетинський, Л. М. Дребот // Науковий вісник ЛНАВМ імені С. З. Гжицького. - Львів, 2006. – Ч. 2, т. 8, № 4(31). - С. 298-306.
4. Патологоанатомическая характеристика хронического отравления крупного рогатого скота чернокорнем / И. М. Щетинский, К. Д. Югай, Н. И. Чумак, М. И. Щетинский // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць присвячений 150-річчу від дня заснування Харківського зооветеринарного інституту. – Харків, 2001 – Вип. 9 (33), ч. 1. – С. 215-219.
5. Щетинский И. М. Об особенностях коллагенообразования у крупного рогатого скота при отравлении пирролизидиновыми алкалоидами / И. М. Щетинский // Ветеринарная наука производства : материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы ветеринарнорй медицины в условиях современного животноводства». – 2001. - Вып. 38. – С. 563.
6. Щетинський И. М. Морфо-функциональная характеристика вено-окклюзионной болезни крупного рогатого скота // Проблеми зооінженерії і ветеринарної медицини : збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії / И. М. Щетинский, М. Е. Павлов. – Харків : РВ ХДЗВА, 2003. – Вип. 11 (35), ч. 2.– С. 265–296.
7. Роудер Джозеф Д. Ветеринарна токсикологія / Джозеф Д. Роудер ; пер. с англ. М. Степкин. – Москва : Аквариум бук, 2003. – С. 416.
8. Травяные чаи содержат опасные для здоров’я пирролизидиновые алкалоиды [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: https://focus.ua/society/279667.

Переглядів анотації: 196
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2018-06-29
Як цитувати