Якість молока коров’ячого сирого, що надходить на переробні підприємства Західного регіону України

  • M. D. Kukhtin Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
  • S. V. Layter-Moskalyuk Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
  • A. O. Reshetnik Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
  • A. I. Tyutyun Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
  • N. I. Kosyanchuk Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
Ключові слова: молоко коров’яче сире, якість та безпечність, бактеріальне обсіменіння, первинна обробка, зберігання, транспортування, пункт заготівлі молока

Анотація

Виявлено, що при одержанні молока в особистих селянських господарствах та збору через пункти заготівлі, ветеринарно-санітарні вимоги не виконуються, технічне забезпечення пунктів незадовільне, до 44 % пунктів не забезпечені охолоджувачами молока. За даними Держкомстату України нині у особистих селянських господарствах України утримується близько 78 % усього поголів’я корів. Особисті селянські господарства виробляють і постачають на переробні підприємства від 60 до 70 % молока в країні. Колективні господарства реалізують на переробку 8,3 % партій молока екстра ґатунку, 61,8 % − вищого і першого, 14,5 % − другого ґатунку, а на частку негатункового припадає 15,4 % партій молока. Господарства, які запровадили сучасне обладнання і технологію доїння в доїльних залах із дотриманням санітарних вимог, отримують молоко, в основному, вищого ґатунку.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Власенко І. Г. Сучасна оцінка молочних продуктів дієтичного та лікувально-профілактичного призначення / І. Г. Власенко. – Вінниця : Едельвейс, 2008. – 208 с.
2. Грек О. В. Технологія сиру кисломолочного та сиркових виробів : навчальний посібник / О. В. Грек, Т. А. Скорченко. – Київ : НУХТ, 2009. – 235 с.
3. Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі : ДСТУ 3662-1997. – Зміна № 1 [Чинний від 2007–08–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 9 с. – (Національний стандарт України).
4. Даниленко І. Теорія і практика охолодження молока / І. Даниленко, Н. Остапів, С. Лисенко // Ветеринарна медицина України. − 2000. − № 10. − С. 26−27.
5. Дегтярев Г. П. Повышения качества молока / Г. П. Дегтярев, В. В. Шайкин // Молочная промышленость. − 2003. − № 4. − С. 33−34.
6. Організація ветеринарно-санітарного контролю якості та безпеки молока коров’ячого на молочних фермах у відповідності до принципів НАССР / В. В. Касянчук, О. М. Бергілевич, Я. Й. Крижанівський, М. Д. Кухтин [та ін.] // Збірник наукових праць Луганського національного університету. – Луганськ, 2006. – № 65(68). – С. 96–100.
7. Чагаровський В. Стан вітчизняної молокопереробної галузі / В. Чагаровський // IX Міжнародний молочний конгрес «Виклики, стратегії та інновації молокопереробного бізнесу 2016». − Київ, 2−4 березня 2016 року.
8. Аналіз невідповідностей у молочних продуктах призначених для експорту за показниками безпечності / О. М. Єфімова, О. М. Бергілевич, А. М. Марченко, В. В. Касянчук // Молочная индустрия. – 2014. − № 1. – С. 18–21.
9. Мазур Т. Екологія сирого молока у господарствах різних форм власності. / Т. Мазур, Л. Очеретяна, Т. Димань // Тваринництво України. − 2006. − № 3. – С. 7–8.
10. Дегтерев Г. П. Актуальные задачи повышения качества молока / Г. П. Дегтерев, В. В. Шайкин // Переработка молока. Технология, оборудование, продукция. – 2003. – № 3(41). – С. 19–20.
11. Дегтерев Г. П. Качество молока в зависимости от санитарного состояния доильного оборудования / Г. П. Дегтерев // Молочная промышленность. − 2000. − № 5. − С. 23−26.
12. Грищук А. В. Про контроль виробництва та заготівлі безпечного та якісного молока / А. В. Грищук // Ветеринарна медицина України. – 2011. − № 8. – С. 32−33.
13. Кухтин М. Д. Гігієнічне і технологічне нормування психротрофної мікрофлори молока / М. Д. Кухтин, О. С. Покотило, Ю. Б. Перкій // Наукові праці національного університету харчових технологій. – Київ, 2015. − № 3, т. 21. – С. 38–45.
14. Кухтин М. Д. Динаміка мікробіологічного та біохімічного процесу в молоці незбираному при зберіганні за різних температур / М. Д. Кухтин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2008. - Т. 10, № 3(38), ч. 3. – С. 229–237.
15. Портной А. И. Улучшение санитарно-гигиенических свойств молока на стадии его первичной обработки при доении коров в стойлах на доильных установках, оборудованных молокопроводом / А. И. Портной // Вестник БГСХА. – Горки, 2011. − № 4. – С. 116−120.

Переглядів анотації: 202
Завантажень PDF: 154
Опубліковано
2018-06-29
Як цитувати
Kukhtin, M., Layter-Moskalyuk, S., Reshetnik, A., Tyutyun, A., & Kosyanchuk, N. (2018). Якість молока коров’ячого сирого, що надходить на переробні підприємства Західного регіону України. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, (1), 41-45. Retrieved із http://ojs.hdzva.edu.ua/index.php/journal/article/view/66