Ефективність засобу «Тінідафен» за давенеозу курей та його вплив на гематологічні показники

  • V. Yu. Stoyanova Одеська дослідна станція ННЦ «ІЕКВМ», Одеса, Україна
  • M. V. Bogach Одеська дослідна станція ННЦ «ІЕКВМ», Одеса, Україна
Ключові слова: ефективність давенеоз, кури, кров, тінідафен, фенбендазол

Анотація

У статті наведені результати досліджень ефективності антигельмінтних препаратів за спонтанного давенеозу курей та їх вплив на гематологічні показники. Встановлено, що на 21 добу досліду екстенсефективність засобу «Тінідафен» та фенбендазолу склала 100 %, Застосування засобу «Тінідафен» вже на 14 добу призвело до нормалізації гематологічних показників і суттєвого зменшення лейкоцитарного індексу інтоксикації. При застосуванні фенбендазолу гематологічні показники наблизились до норми на 21 добу досліду на що вказує низький рівень лейкоцитарного індексу інтоксикації ‒ 0,261 ОД.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Abdelgaber A. Prevalense and burden of gastrointestinal helminthes among local chickens in northem Jordan / A. Abdelgaber, M. Gauly, C. Wolny // Prev. Vet. Med. ‒ 2008. ‒ Vol. 15, N 1‒2. – P. 17‒22.
2. Богач М. В. Епізоотологія цестодозів курей в господарствах Одеської області / М. В. Богач, В. Ю. Гладкіх // Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2017. – № 103. – С. 382–384.
3. Zubeda B. Prevalense and pathology of Rallietina cesticillus in the intestine of local chicken (Gallus domesticus) in Sindh / B. Zubeda, A. A. Shakh, M. M. Khan // Proceedings of Parasitology. – 2012. ‒ №. 53. – Р. 43‒61.
4. Богач М. В. Кишкові інвазії індиків (поширення, діагностика, патогенез, профілактика) : дис. … д-ра вет. наук : 16.00.11 / М. В. Богач. ‒ Харків, 2008. ‒ 398 с.
5. Садовников Н. В. Общие и специальные методы исследования крови птиц промышленных кроссов : методические рекомендации / Н. В. Садовников, Н. Д. Придыбайло, Н. А. Верещак ; Уральская ГСХА. – Екатеринбург : Авиак, 2009. ‒ 85 с.
6. Даугалиева Э. Х. Патогенез гельминтозов / Э. Х. Даугалиева // Труды КазНИВИ. ‒ 1981. ‒ Т. 13. ‒ С. 29–38.
7. Імунотоксикологічний контроль ветеринарних препаратів та кормових добавок : методичні рекомендації / І. Я. Коцюмбас, М. І. Жила, О. М. Пʼятничко [та ін.] ; за ред. І. Я. Коцюмбаса. ‒ Львів, 2014. – 116 с.
8. Березовський А. В. Перспективи застосування івермектину в птахівництві : аналітичний огляд / А. В. Березовський, М. В. Богач, Д. В. Янович // Ефективне птахівництво. – 2006. ‒ № 8(20). – С. 49‒52.
9. Приходько Ю. О. Система інтегрованого захисту тварин від паразитів в Україні / Ю. О. Приходько, О. В. Мазанний // Здоров’я тварин та ліки. – 2013. – № 12. – С. 18–19.

Переглядів анотації: 198
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2018-06-29