Вивчення клініко-біохімічних показників у птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання

  • V. M. Plys Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України, Дніпро, Укрїна
Ключові слова: птиця, мікст захворювання, біохімічні дослідження, кров, фізіологічний стан, бактерія, гельмінт

Анотація

В статті викладено результати по вивченню основних клініко-біохімічних показників у птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання. Встановлено, що за впливу на організм токсичних продуктів життєдіяльності симбіонтів двох таксономічних груп (Pasteurella multocida i Ascaridia galli) спостерігали зниження в сироватці крові клінічно хворої птиці: (дослідна група) загального білку, АсАТ, АлАТ, лужної фосфатази порівняно з клінічно здоровою птицею (контрольна група), що позначилося підвищенням у клінічно хворого птахопоголів'я α-глобулінів, β-глобулінів, γ-глобулінів, IgG порівняно з контролем. Розвиток патологічного процесу супроводжується порушенням детосикаційної функції печінки з ознаками розвитку запальних процесів, за характером змін індикаторних печінкових ферментів трансфераз: зниження аспартатамінотрансферази (АсАТ) у індиків – на 43,17 %, гусей – на 24,97 %, качок – на 40,18 %, голубів – на 29,47 %, папуг – на 58,36 % і аланінамінотрансферази (АлАТ) у курей – на 19,12 %, індиків – на 14,61 %, гусей – на 65,34 %, качок – на 88,45 %, голубів – на 48,82 %, папуг – на 15,83 % та лужної фосфатази у курей – на 39,01 %, індиків – на 49,29 %, гусей – на 56,68 %, качок – на 49,30 %, голубів – на 50,55 %, папуг – на 54,78 %. Характерними змінами в організмі хворої птиці є зниження загального білку у курей – на 27,96 %, індиків – на 24,67 %, гусей – на 44,32 %, качок – на 43,49 %, голубів – на 46,57 %, папуг – на 22,22 % та альбумінів у курей – на 15,62 %, індиків – на 41,97 %, гусей – на 30,03 %, качок – на 39,49 %, голубів – на 53,05 %, папуг – на 46,41 %.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Біохімічний склад рідин організму та їх клініко-діагностичне значення / за ред. О. Я. Склярова. — Київ : Здоров'я, 2004. — 192 с.
2. Біохімічні показники в нормі і при патології / Д. П. Бойків, Т. І. Бондарчук, О. Л. Іванків [та ін.] ; за ред. О. Я. Склярова. — Київ : Медицина, 2007. — 320 с.
3. Клінічна біохімія / Д. П. Бойків, Т. І. Бондарчук, О. Л. Іванків [та ін.] ; за ред. О. Я. Склярова. — Київ : Медицина, 2006. — 432 с.
4. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич [та ін.] ; за ред. В. В. Влізла. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — С. 169-255.
5. Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике : В 2 т. / В. С. Камышников. — Минск : Беларусь, 2000. — Т. 1. — 495 с.
6. Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике : В 2 т. / В. С. Камышников. — Минск : Беларусь, 2000. — Т. 2. — 463 с.
7. Клінічна діагностика хвороб тварин / В. І. Левченко, М. О. Судаков, Й. Л. Мельник [та ін.] ; за ред. В. І. Левченка. — Київ : Урожай, 1995. — С. 260–281.
8. Біохімічні методи дослідження крові тварин : методичні рекомендації / В. І. Левченко, Ю. М. Новожицька, В. В. Сахнюк [та ін.]. — Київ, 2004. — 104 с.
9. Ветеринарна клінічна біохімія / В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін [та ін.] ; за ред. В. І. Левченка і В. Л. Галяса. — Біла Церква, 2002. — 400 с.
10. Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатів : методичні рекомендації / В. І. Левченко, В. М. Соколик, В. М. Безух [та ін.]. — Біла Церква, 2002. — 56 с.
11. Мусил Я. Основы биохимии патологических процессов / Я. Мусил ; [пер. с чешского В.В. Язвикова]. — Мосвка : Медицина, 1985. — 432 с.
12. Клінічна оцінка біохімічних показників при захворюваннях внутрішніх органів / В. Г. Передерій, Ю. В. Хмелевський, Л. Ф. Конопльова [та ін.] ; за ред. В. Г. Передерія, Ю. В. Хмелевського. — Київ : Здоров'я, 1993. — 192 с.
13. Плис В. М. Мікст пастерельозно-аскаридіозне захворювання птиці: монографія / В. М. Плис. — Дніпро : Журфонд, 2017. — 80 с.
14. Патобиохимия / Е. А. Строев, В. Г. Макарова, Д. Д. Пеской [и др.]. — Москва : ГОУ ВУНМЦ, 2002. — 234 с.
15. Тарасенко Л. М. Функціональна біохімія / Л. М. Тарасенко, К. С. Непорада, В. К. Григоренко ; за ред. Л. М. Тарасенко. — Вінниця : Нова книга, 2007. — 384 с.
16. Клінічна біохімія / О. П. Тимошенко, Л. М. Вороніна, В. М. Кравченко [та ін.]. — Харків : НФаУ, Золоті сторінки, 2003. — 239 с.

Переглядів анотації: 254
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2018-06-29