Динаміка деяких показників ліпідного обміну у вівцематок сходу України

Ключові слова: вівцематки, ліпіди, холестерол, ліпопротеїни, триацилгліцероли

Анотація

Ліпідний обмін у овець відіграє важливу роль, оскільки є основною складовою їх вовни. Вивчення показників вмісту у крові холестеролу та їх фракцій є важливим аспектом диспансеризації дрібної рогатої худоби.

                Під час проведення власних досліджень та оцінки раціону було виявлено, що у годівлі вівцематок переважали грубі корми, тоді як максимальна частка концентрованих становила 42,7 %. Встановлені відповідні порушення: а) надлишок сухої речовини, знижена концентрація обмінної енергії, сирого та перетравного протеїну, цукру, крохмалю, фосфору, сульфуру, купруму, цинку, мангану та йоду в 1 кг сухої речовини кормів; б) низьке співвідношення між легкоферментованими вуглеводами (крохмаль та цукор) і перетравним протеїном; в) порушення співвідношення між кальцієм і фосфором.

                При клінічному дослідженні вівцематок трьох фізіологічних груп (кітних, лактуючих, холостих) не було виявлено змін загального стану, порушень структури шерсті, кольору слизових оболонок та шкіри. Температура тіла була у межах – 38,5-40,0 ºС, частота серцевих скорочень – 72-80 уд/хв., дихання – 15-24 дихальних рухів за 1 хв.

                Найвища концентрація загального холестеролу встановлена у сироватці крові холостих вівцематок – 1,53±0,14 ммоль/л, а триацилгліцеролів – у кітних (0,46±0,06 ммоль/л). Найбільша концентрація ліпопротеїнів високої густини виявлена у крові лактуючих – 1,02±0,05 ммоль/л, низької густини – у холостих та дуже низької густини – кітних вівцематок, що становлять 0,44±0,08 ммоль/л та 0,12±0,03 ммоль/л відповідно.

                Характерним для обміну ліпідів у овець сходу України є вміст загального холестеролу у сироватці крові на рівні 0,65-2,15 ммоль/л, ліпопротеїнів високої густини – 0,45-1,45, низької – 0,04-0,76 та дуже низької густини – 0,06-0,50 ммоль/л, триацилгліцеролів – 0,1-1,0 ммоль/л.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ahmed, I. A. (2019). Major Dietary Interventions for the Management of Liver Disease. Dietary Interventions in Liver Disease, 205–212. doi:10.1016/b978-0-12-814466-4.00017-3.

Annenkov, B. N. (1981). Mineral feeding of sheep. Mineral Nutrition of Animals, 321–354. doi:10.1016/b978-0-408-10770-9.50016-1.

Braun, J. P., Trumel, C., & Bézille, P. (2010). Clinical biochemistry in sheep: A selected review. Small Ruminant Research, 92(1-3), 10-18. doi.org/10.1016/j.smallrumres.2010.04.002.

Cannas, A. (2002). Feeding of lactating ewes. Dairy Sheep Nutrition, 79–108. doi:10.1079/9780851996813.0079.

Chauhan, R., & Agarwal, D. (2005). Textbook of Veterinary Clinical & Laboratory Diagnosis. doi:10.5005/jp/books/10959.

Djokovic, R., & Samanc, H. (2004). Lipid and glycogen contents in liver of high-yield dairy cows in peripartal period. Veterinarski Glasnik, 58(1-2), 77–83. doi:10.2298/vetgl0402077d.

Dominiczak, M. H. (1999). Tietz Textbook of Clinical Chemistry. By C.A. Burtis and E.R. Ashwood, editors. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 37(11-12). doi:10.1515/cclm.2000.37.11-12.1136.

Dubin, O. M., Holovatiuk, A. A., & Chernenko, R. M. (2010). Normy hodivli ta pozhyvnist kormiv dlia riznykh vydiv silskohospodarskykh tvaryn. [In Ukrainian]

Francis, G. A. (2016). High-Density Lipoproteins. Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes, 437–457. doi:10.1016/b978-0-444-63438-2.00015-8.

Garton, G., & Duncan, W. (1964). Blood lipids. 5. The lipids of sheep plasma. Biochemical Journal, 92(3), 472–475. doi:10.1042/bj0920472.

Gofman, J. W. (1958). The Clinical Significance of Serum Lipoproteins. The Lipoproteins, 47–70. doi:10.1159/000389540.

Kaneko, J. J., Harvey, J. W., & Bruss, M. L. (Eds.). (2008). Clinical biochemistry of domestic animals. Academic press. doi:10.1016/b978-0-12-396305-5.x5000-3.

Karcagi, R., Gaál, T., Wágner, L., & Husvéth, F. (2008). Effect of various dietary fat supplementations on liver lipid and glycogen of high-yielding dairy cows in the peripartal period. Acta Veterinaria Hungarica, 56(1), 57-70. doi:10.1556/avet.56.2008.1.6.

Keller, K. (2008). Encyclopedia of Obesity. doi:10.4135/9781412963862.

Knottenbelt, C. M. (2013). Laboratory testing and diagnosis. Veterinary Record, 172(11), 292.2–292. doi:10.1136/vr.f1669.

Kondrakhyn, Y. P. (2004). Metody veterynarnoi klynycheskoi laboratornoi dyahnostyky. KolosS. [In Russian]

Levchenko, V. I., Holovakha, V. I., Kondrakhin, I. P., Rublenko, M. V., Sakhniuk, V. V., Tsvilikhovskyi, M. I. ... Moskalenko, V. P. (2010). Metody laboratornoi klinichnoi diahnostyky khvorob tvaryn. [In Ukrainian]

Levchenko, V. I., Vlizlo, V. V., & Kondrakhin, I. P. (2002). Veterynarna klinichna biokhimiia. Bila Tserkva, 400. [In Ukrainian]

Levchenko, V. I., Vlizlo, V. V., Kondrakhin, I. P., Melnyk, Y. L., Sudakov, M. O., Chumachenko, V. Yu. ... & Sakhniuk, V. V. (2004). Klinichna diahnostyka vnutrishnikh khvorob tvaryn. [In Ukrainian]

Lipids And Lipoproteins. (2014). Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 52(Supplement). doi:10.1515/cclm-2014-4040.

Makar I.A., Stapai P.V., Paraniak N.M. et al. (2007). Vady ovechoi vovny ta shliakhy yikh poperedzhennia. Lviv-Obroshyno. 28 s. [In Ukrainian]

Meyer, D. J., Harvey, J. W., & Taibo, R. A. (1999). Veterinary laboratory medicine: interpretation & diagnosis El laboratorio en medicina veterinaria: interpretación y diagnóstico.

Provatorov, H. V. (2009). Normy hodivli, ratsiony i pozhyvnist kormiv dlia riznykh vydiv silskohospodarskykh tvaryn: dovidnyk. Sumy: Universytetska knyha. [In Ukrainian]

Stapai P.V., Paraniak N.M., Makar I.A. et al. (2000). Osoblyvosti lipidnoho obminu v krovi tonkorunnykh i hrubovovnovykh ovets u zviazku z rostom vovny za riznykh umov. Nauk. visnyk Lviv. akad. vet. med. im. S.Z. Hzhytskoho, 2(2), 2, 237–240. [In Ukrainian]

Steele, W. (1983). Intestinal Absorption of Fatty Acids, and Blood Lipid Composition in Sheep. Journal of Dairy Science, 66(3), 520–527. doi:10.3168/jds.s0022-0302(83)81820-7.

Sugerman, D. T. (2013). Blood Lipids. JAMA, 310(16), 1751. doi:10.1001/jama.2013.280593.

Terek, V. I., Perih, D. P., Hil, L. H., & Holovach, M. Y. (2001). Vovnova produktyvnist ovets novoi ukrainskoi hirskokarpatskoi porody. Nauk. visnyk Lviv. akad. vet. med. im. SZ Hzhytskoho, 3(4), 72. [In Ukrainian]

Wood, R. D. (2004). Veterinary Laboratory Medicine, Interpretation and Diagnosis, 3rd edition. Veterinary Clinical Pathology, 33(3), 182–182. doi:10.1111/j.1939-165x.2004.tb00372.x.


Переглядів анотації: 890
Завантажень PDF: 687
Опубліковано
2019-11-15