Морфо-біохімічні характеристики поліморбідної патології печінки та нирок свійських котів та собак

  • O. P. Timoshenko Харківська державна зооветеринарна академія https://orcid.org/0000-0001-9696-1698
  • O. S. Snopenko Харківська державна зооветеринарна академія
  • G. A. Papeta Харківська державна зооветеринарна академія
  • M. I. Korenev Харківська державна зооветеринарна академія https://orcid.org/0000-0003-2666-6161
  • N. O. Kravchenko Харківська державна зооветеринарна академія https://orcid.org/0000-0003-4405-7167
  • Kh. A. Popova Харківська державна зооветеринарна академія https://orcid.org/0000-0001-7072-1637
Ключові слова: свійські коти, собаки, поліморбідна патологія, морфологія, біохімія

Анотація

Встановлені особливості перебігу печінково-ниркового та нирково-печінкового синдромів у свійських котів та собак із застосуванням морфологічних, ехосонографічних та лабораторних досліджень, а також метода визначення площі волосяної кутикули (ПВК). Інформативними діагностичними тестами виявились біохімічні показники сироватки крові та визначення ПВК.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Arroyo, V. (2007). The Liver and the Kidney: Mutual Clearance or Mixed Intoxication. Acute Kidney Injury, 17–23. doi:10.1159/000102011.

Arroyo, V., Terra, C., & Ginès, P. (2007). Advances in the pathogenesis and treatment of type-1 and type-2 hepatorenal syndrome. Journal of Hepatology, 46(5), 935–946. doi:10.1016/j.jhep.2007.02.001.

Dykyi O. A., Holovakha V. I., Fasolia V. P., &. Soloviova L. M (2000). Informatyvnist okremykh pokaznykiv dlia diahnostyky patolohii pechinky i nyrok u sobak. Visnyk Bilotserkiv. derzh. ahrar. un-tu, 11, 32–37. [In Ukrainian]

Fasolia V. P. (2008). Diahnostyka i likuvannia hepato-renalnoho syndromu u sobak sluzhbovykh porid. Visnyk Bilotserkiv. derzh. ahrar. un-tu, 51, 102–107 [In Ukrainian].

Gentilini, P., & La Villa, G. (2008). Liver–kidney pathophysiological interrelationships in liver diseases. Digestive and Liver Disease, 40(12), 909–919. doi:10.1016/j.dld.2008.05.013.

Ginès, P. (2000). Diagnosis and treatment of hepatorenal syndrome. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 14(6), 945–957. doi:10.1053/bega.2000.0140.

Holovakha, V. I., & Dykyi, O. A. (1997). Hepatorenalnyi syndrom u sobak sluzhbovykh porid. Naukovi doslidzhennia v haluzi vet. medytsyny : materialy mizhnar. nauk.–prakt. konf. molodykh vchenykh, 1–2 kvit. 1997 r., 17–18. [In Ukrainian]

Ivasyshyn, T. M. (2005). Volossia yak obiekt sudovo-biolohichnoi ekspertyzy. (Master's thesis). [In Ukrainian]

Koltygina, T. I. (1970). Vlijanie ostroj ishemii pochek na sostojanie pecheni. (Master's thesis). [In Russian]

Kondrahin, I. P. (1998). Polimorbidnost' vnutrennej patologii. Veterinarija, 12, 38–40. [In Russian]

Kondrahin, I. P. (1998). Polimorbidnost' vnutrennej patologii. Vіsnik Bіlocerkіv. derzh. agrar. un-tu, 5(1), 79–83. [In Ukrainian]

Levchenko, V. I., & Fasolia, V. P. (2008). Poshyrennia mnozhynnoi vnutrishnoi patolohii u sobak sluzhbovykh porid ta yii patohenez. Nauk.-tekhn. biuleten In-tu biolohii tvaryn UAAN i Derzh. NDKI vet. preparativ i kormovykh dobavok, 9(3), 179–183. [In Ukrainian]

Levchenko, V. I., Vovkotrub, N. V., Sakhniuk, V. V., & Utechenko, M. V. (2003). Kliniko-biokhimichnyi status ta morfolohichni zminy nyrok pry hepatorenalnomu syndromi u vysokoproduktyvnykh koriv. Visnyk Bilotserkiv. derzh. ahrar. un-tu, 28, 124–131. [In Ukrainian]

Lokes, P. I. (2003). Patolohiia pechinky ta orhaniv sechovoi systemy u sviiskykh sobak i kotiv (kliniko-biokhimichnyi status, patohenez, diahnostyka, likuvannia). (Master's thesis). Kyiv. [In Ukrainian]

Lokes, P. I. (2009). Sostoyanie klinicheskogo metabolizma pri gepato- renal'nom sindrome koshek. Aktual'nye problemy vet. meditsiny , 44–48. [In Russian]

Lokes, P. I. (2009). Kharakter pokaznykiv osnovnykh vydiv obminu pry hepato-renalnomu syndromi u kotiv. Problemy zooinzhenerii ta vet. medytsyny, 20(2), 1, 87–91. [In Ukrainian]

Lotter, N. (2018). Chronic kidney disease in cats. BSAVA Congress Proceedings, 237–237. doi:10.22233/9781910443590.33.2.

Low, G., Alexander, G. J. M., & Lomas, D. J. (2015). Hepatorenal Syndrome: Aetiology, Diagnosis, and Treatment. Gastroenterology Research and Practice, 1–11. doi:10.1155/2015/207012.

Mammaev, S. N., & Kadimova, A. M. (2008). Gepatorenal'nij sindrom 1-go i 2-go tipa: sovremennoe sostojanie problem. Ross. zhurnal gastrojenterologii, gepatologii, koloproktologii, 6, 4–13. [In Russian]

Meyer, W., Schnapper, A., & Hülmann, G. (2006). The hair cuticle of mammals and its relationship to functions of the hair coat. Journal of Zoology, 256(4), 489–494. doi:10.1017/s0952836902000535.

Morozenko, D. V., & Tymoshenko, O. P. (2012). Laboratorne doslidzhennia sechi sobak ta kotiv u diahnostytsi vnutrishnikh khvorob: posibnyk. [In Ukrainian]

Nikolaev, A. Ju., & Ermolenko, V. M. (2010) .Ostraja pochechnaja nedostatochnost'. Moskva : GJeOTAR-Media. [In Russian]

Roth, L. (2001). Comparison of Liver Cytology and Biopsy Diagnoses in Dogs and Cats: 56 Cases. Veterinary Clinical Pathology, 30(1), 35–38. doi:10.1111/j.1939-165x.2001.tb00254.x.

Timoshenko, O. P., Papeta, G.A., Snopenko, O. S., Pertseva, G. V., & Pimenov, N. V. (2017). Metabolicheskiy profil' syvorotki krovi domashnikh koshek pri polimorbidnoy patologii. FGBOU VPO MGAVMiB, 11(5), 65-69. [In Russian]

Tymoshenko, O. P., Papieta, H. A., Snopenko, O. S., & Pertseva, H. V. (2016). Porivniannia kliniko-hematolohichnykh pokaznykiv u sobak i kotiv za polimorbidnoi patolohii. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny, 33(2), 29−35. [In Ukrainian]

Vlizlo, V. V. (1996). Porushennia funktsii nyrok pry patolohii pechinky u koriv. Vet. medytsyna Ukrainy, 8, 22–23. [In Ukrainian]

Vlizlo, V. V. (1998). Hepato-renalnyi syndrom u velykoi rohatoi khudoby. Visnyk Bilotserkiv. derzh. ahrar. un-tu, 5(1), 56–59. [In Ukrainian]

Vovkotrub, N. V. (2005). Nefrotychnyi syndrom u vysokoproduktyvnykh koriv i novonarodzhenykh teliat. (Master's thesis). Bila Tserkva. [In Ukrainian]

Wiest, R. (2010). Role of Infections in Hepatorenal Syndrome. Ascites, Hyponatremia and Hepatorenal Syndrome: Progress in Treatment, 130–141. doi:10.1159/000319035.

Yahia, D., El-Amir, Y. O., & Sadek, A. A. I. (2018). Early postmortem biochemical and histopathological changes in the kidney, liver, and muscles of dogs. Comparative Clinical Pathology, 27(6), 1447–1455. doi:10.1007/s00580-018-2756-8.

Zymyn, P. V. (2006). Sravnytelnaia morfolohyia kozhno-volosianoho pokrova u nekotorykh vydov domashnykh y dykykh kopytnykh zhyvotnykh. (Master's thesis). Saratov. [In Russian]


Переглядів анотації: 1124
Завантажень PDF: 848
Опубліковано
2019-11-15
Як цитувати