Вплив кратності осіменіння свиноматок на співвідношення статі поросят в гніздах

  • O. Tserenyuk Інститут тваринництва НААН України, Харків, Україна
  • M. Tserenyuk Інститут тваринництва НААН України, Харків, Україна
  • O. Chaliy Харківська державна зооветеринарна академія, Харків
  • О. Chalaya Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Харків, Україна
Ключові слова: свинарство, відтворна здатність, штучне осіменіння, свиноматки, кратність осіменіння, співвідношення статей

Анотація

В статті проведено оцінку співвідношення статей в гніздах поросят свиноматок за різної кратності їх осіменіння (від однократного до чотирикратного). Співвідношення статей в гніздах поросят враховували при народженні. На підставі абсолютних показників розраховували відсоток свинок та кнурців і відношення кнурців до свинок (К/С). В результаті оцінки співвідношення статей в гніздах поросят встановлено, що за однократного та двократного осіменіння співвідношення статей було на одному рівні з незначною перевагою в бік більшої кількості свинок.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Підвищення реалізації генетичного потенціалу продуктивності свиней порід ландрас і уельс за відтворювальними та відгодівельними якостями : науково-методичний посібник / [О. М. Церенюк, І. В. Корх, О. В. Акімов та ін.] ; НААН Інститут тваринництва. – Харків, 2015. – 80 с.
2. Організація відтворення свиней методом штучного осіменіння : науково-практичні рекомендації / О. М. Церенюк [та ін.] ; Інститут тваринництва НААН України. – Харків, 2015. – 55 с.
3. Жукорський О. М. Підвищення відтворної здатності свиноматок уельської породи / О. М. Жукорський, О. М. Церенюк, О. В. Акімов // Вісник аграрної науки. – № 9. – 2017. – С. 31-34.
4. Іжболдіна О. О. Репродуктивні якості свиноматок за різних методів розведення / О. О. Іжболдіна // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2009. – № 39. – С. 7–8.
5. Церенюк О. М. Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок / О. М. Церенюк, О. В. Акімов, Ю. В. Череута // Вісник аграрної науки Причорномор’я ; Миколаївський ДАУ. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2, т. 2. – С. 187-192.
6. Knox R. V. Artificial insemination in pigs today / R. V. Knox // Theriogenology. ‒ 2016. – Vol. 85, Issue 1. – P. 83-93.
7. Мартинюк І. М. Підвищення ефективності штучного осіменіння свиней / І. М. Мартинюк, І. М. Тимофієнко, Ю. В. Череута // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. - Вип. 93. – С. 139-144.
8. Барановский Д. И. Биометрия в MS Excel: учебное пособие / Д. И. Барановский, А. М. Хохлов, О. М. Гетманец. – Харьков : ФЛП Бровин А. В., 2017. – 228 с.
9. Беликов А. А. Методические рекомендации по организации и технике искусственного осеменения свиней на промышленных свиноводческих комплексах / А. А. Беликов. – Днепропетровск, 1988. – 38 с.
10. Квасницкий А. В. Искусственное осеменение свиней / А. В. Квасницький. – Киев : Урожай, 1983. – 185 с.

Переглядів анотації: 192
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2018-06-29