Вплив протеїнового забезпечення тварин на рубцеву ферментацію та продуктивність

  • M. D. Kambur Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна
  • A. V. Kolechko Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна
  • A. A. Zamaziy Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна
  • S. V. Ostapenko Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна
Ключові слова: рубцева ферментація, продуктивність, тварини, протеїнове забезпечення, адсорбція

Анотація

В статті наведено данні щодо впливу зниження протеїнової забезпеченості організму корів на рубцеву ферментацію, забезпеченість тканин молочної залози попередниками для синтезу складових компонентів молока та продуктивність дослідних тварин. При зниженому забезпеченні корів протеїном жиро – і лактозосинтезуюча функція тканин молочної залози корів дослідної групи були значно нижче. В молоці корів даної групи вміст жиру і лактози були впродовж усієї лактації нижче на 0,03 і 0,17 % у порівняні з контрольною групою. Тваринами даної групи за весь період лактації с молоком виділено на 6,1 кг жиру менше, ніж коровами контрольної групи.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Янович В. Г. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В. Г. Янович, Л. І. Сологуб. - Львів : Тріада плюс, 2000. - 384 с.
2. Дубін А. М. Проблеми та перспективи розвитку молочного скотарства в Україні / А. М. Дубін // Аграрні вісті. – 2002. - № 3. – С. 24-26.
3. Вплив зниженого протеїнового забезпечення корів, як стрес-фактору на гемоцитопоез та секретоутворюючу функцію тканин молочної залози в період інтенсивної лактації / М. Д. Камбур, А. А. Замазій, Є. М. Лівощенко, Л. П. Лівощенко // Вісник СНАУ. – Суми, 2015. – Вип. 1(36). - С. 23-27.

Переглядів анотації: 171
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2018-06-29