1.
Kornienko L, Moroz O, Mezhensky A, Skorokhod S, Datsenko R, Karpulenko M, Polupan I, Dzyuba Y, Nedosekov V, Makovskaya I, Hibaliuk Y, Sonko M, Tsarenko T, Pishchanskyi O. Епізоотологічні та епідеміологічні аспекти сказу в Україні за період 1999-2018 рр. journal [інтернет]. 27Трав2019 [cited 31Січ2023];(3):90-9. Available from: http://ojs.hdzva.edu.ua/index.php/journal/article/view/120