[1]
P. Lulin, Вплив абіотичних факторів на життєздатність і розвиток екзогенних стадій – ооцист еймерій птахів, journal, no 5, pp 81-84, Трав 2020.