Lulin, P. (2020) Вплив абіотичних факторів на життєздатність і розвиток екзогенних стадій – ооцист еймерій птахів, Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, (5), pp 81-84. doi: 10.31890/vttp.2020.05.15.