Silchenko, K., Ryzhkova, T., & Heida, I. (2021). Вплив рослинних біостимуляторів на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, (8), 70-77. https://doi.org/10.31890/vttp.2021.08.10