Lulin, P. (2020). Вплив абіотичних факторів на життєздатність і розвиток екзогенних стадій – ооцист еймерій птахів. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, (5), 81-84. https://doi.org/10.31890/vttp.2020.05.15